Aanvraagformulier
T. 0497 574 173

Veilgheid voorop!

Veiligheid & huisregels

Een vakantie moet leuk en onbezorgd zijn. Een veilig gevoel is daar een groot onderdeel van. Om dat te waarborgen laten wij de speeltoestellen elk jaar keuren, evenals de brandbeveiliging en de verplichte keuring op legionella. We werken volgens de regels van de Koninklijke Horeca Nederland en volgen de richtlijnen van het RIVM. Het spreekt voor zich dat we de accommodaties grondig reinigen na elk verblijf.

Huisregels

Om alles in goede banen te leiden hebben we huisregels opgesteld om jullie een fijn en probleemloos verblijf te laten hebben. En voor ons is het prettig om te weten dat alles goed verloopt.

 • In het gehele gebouw is het ten strengste verboden te roken.

 • Matrassen dienen in de daarvoor bestemde bedden te blijven.
 • Het gebruik van hoeslakens is verplicht. Hoeslaken vergeten? Vraag er even naar.
 • In verband met veiligheidsvoorschriften zouden wij gaarne, bij aankomst, een overnachtinglijst van al onze gasten ontvangen.
 • Tenminste 1 persoon dient in het bezit te zijn van het EHBO of BHV diploma.
 • Vuilnis scheiden; Papier Apart houden, de rest in vuilniszakken. U kunt dit deponeren in de Molok afvalcontainers.
 • De bossen zijn vrij toegankelijk, maar wilt u er wel op toezien dat u deze schoon en netjes achterlaat, dus ook na een speurtocht. Na 23.00u is het niet toegestaan om nog in het bos verblijven.
 • Respecteer ook de privé-gronden van de buren, deze zijn niet toegankelijk.
 • Huisdieren, alleen na duidelijke afspraken.
 • Tapinstallatie en grotere muziekapparatuur zijn niet toegestaan!
 • Op de parkeerplaats dient u na 21.00 uur de grootst mogelijke stilte in acht te nemen ook bij het houden van speur en/of wandeltochten bij vertrek en aankomst.
 • Om 23.00u dient u het geluidsvolume zodanig te zijn dat omwonende er geen overlast van hebben. Uiterlijk om 24.00u dient het stil te zijn.
 • Het is ten strengste verboden vuurwerk, Confetti en Tape te gebruiken.
 • Gebruik van megafoon, toeters en claxons zijn niet toegestaan.
 • Bij vertrek dient u het gebouw veegschoon achter te laten en buiten alle papiertjes ed. op te ruimen. Indien dit onvoldoende gebeurt, berekenen wij hiervoor extra kosten.
 • Vernielingen en/of beschadigingen worden verhaald op de huurder op basis van kosten en/of nieuwwaarde.
 • Brandalarm wordt rechtstreeks telefonisch doorgemeld, misbruik hiervan betekent dat de kosten aan u doorberekend zullen worden.
 • Verhuurder kan op generlei aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van of beschadiging aan goederen van derde of voor eventuele ongelukken op of in het verhuurde.
 • Alle goederen die u zelf inbrengt, dient u zelf te verzekeren.
 • Geen balspelen in het gebouw
 • Huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en huisregels van de verhuurder.

Rest ons verder u een gezellig en actief verblijf toe te wensen.

Interieur.jpg


Zijn er nog vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.