Huisregels

 • De slaapkamers zijn om te slapen en niet om te spelen en/of disco.
 • Op de slaapkamers is het ten strengste verboden te roken.
 • Matrassen dienen in de daarvoor bestemde bedden te blijven.
 • Het gebruik van hoeslakens is verplicht. Hoeslaken vergeten? Vraag er even naar.
 • In verband met veiligheidsvoorschriften zouden wij gaarne, bij aankomst, een overnachtinglijst van al onze gasten ontvangen.
 • Bezichtiging van het gebouw dient worden toegestaan.
 • Tenminste 1 persoon dient in het bezit te zijn van het E.H.B.O. diploma. Wij zijn ook in het bezit van het diploma en een verbandtrommel A.
 • Vuilnis scheiden dwz. papier apart houden, de rest in vuilniszakken. U kunt dit deponeren in de Molok afvalcontainers.
 • De bossen zijn vrij toegankelijk, maar wilt u er wel op toezien dat u deze schoon en netjes achterlaat, dus ook na een speurtocht. Respecteer ook de privé-gronden van de buren, deze zijn niet toegankelijk.
 • Huisdieren, alleen na duidelijke afspraken.
 • Tapinstallatie en grotere muziekapparatuur zijn niet toegestaan!
 • Op de parkeerplaats dient u na 21.00 uur de grootst mogelijke stilte in acht te nemen ook bij het houden van speur en/of wandeltochten bij vertrek en aankomst.
 • Bij vertrek dient u het gebouw veegschoon achter te laten en buiten alle papiertjes ed. op te ruimen. Indien dit onvoldoende gebeurd, berekenen wij hiervoor extra kosten.
 • Vernielingen en/of beschadigingen worden verhaald op de huurder op basis van kosten en/of nieuwwaarde.
 • Brandalarm wordt rechtstreeks telefonisch doorgemeld, misbruik hiervan betekent dat de kosten aan u doorberekend zullen worden.
 • Verhuurder kan op generlei aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van of beschadiging aan goederen van derde of voor eventuele ongelukken op of in het verhuurde.
 • Alle goederen die u zelf inbrengt, dient u zelf te verzekeren.
 • Geen balspelen in het gebouw.
 • Huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en huisregels van de verhuurder.


Rest ons verder u een gezellig en actief verblijf toe te wensen.

 Zoekt u een leuk vakantie verblijf?

accommodatie 01

Een smakelijke verrassing
 tijdens uw verblijf?

frietfoto

Meer informatie